گلدان صراحی مس و پرداز (۱۶ سانتی)

محصول معرفی شده دارای کارت ضمانت ده ساله میباشد.

موجود در انبار
کد: P013

1,150,000 ریال