گلدان شلغمی مس و پرداز (۱۵ سانتی)

محصول معرفی شده دارای کارت ضمانت ده ساله میباشد.

این محصول کوچکترین سایز موجود بوده و ارتفاع آن 15 سانتی متر است.

موجود در انبار
کد: P017

1,700,000 ریال