قندان فیروزه کوب (نقلی)

محصول معرفی شده دارای کارت ضمانت ده ساله میباشد.

تکه‌های سنگ فیروزه به کار رفته در این محصول، فیروزه نیشابور و مرغوب هستند.

تمام سنگ های استفاده شده در این محصول توسط دست جایگذاری و چسبانده شده‌اند.

موجود در انبار
کد: F099

1,900,000 ریال