شیرینی خوری فیروزه کوب ۱۴ سانتی

محصول معرفی شده دارای کارت ضمانت ده ساله میباشد.

تکه‌های سنگ فیروزه به کار رفته در این محصول، فیروزه نیشابور و مرغوب هستند.

تمام سنگ های استفاده شده در این محصول توسط دست جایگذاری و چسبانده شده‌اند.

موجود در انبار
کد: F040

5,700,000 ریال