سنبلدان مس و پرداز شماره۴ (۴۵ سانتی)

محصول معرفی شده دارای کارت ضمانت ده ساله میباشد.

این محصول بزرگترین سایز موجود بوده و ارتفاع آن 53 سانتی متر است.

موجود در انبار
کد: P057

16,400,000 ریال